آرمان فلسطین صحنه مرکزی را طی اجلاسیه سران عرب لیگ اتخاذ کرد؛ سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی آن را یک اجلاسیه سران اورشلیم قلمداد نمود.

طی اجلاسیه سران اتحادیه عرب موسوم به عرب لیگ که درالظهران در عربستان سعودی برگزارگردیده، آرمان فلسطینی مرکزتوجه این گردهم آیی سالانه بوده است. سلمان بن عبدالعزیزپادشاه عربستان سعودی دیروزاعلام کرد که 29مین اجلاسیه سران عرب لیگ” جلسه سران اورشیلیم” است تا بتوان برقدوقامت آرمان فلسطینی دراذهان عرب تاکید ورزید . او نیزیک هبه 10 میلیون دلاری را جهت نگهداری میراث اسلامی درشرق اورشلیم اعلام نمود. این جلسه سران درپس منظر تنشهای روبرشد میان حریفان عمده منطقه ای عربستان سعودی و ایران و حتی اختلافات میان قدرتهای برسرمسئله سوریه برگزارشد. پادشاه عربستان سعودی مداخلت آشکارایران درامورمنطقه ای را محکوم نموده نیزاقدام ایالات متحده درقبال اورشلیم را مورد اعتراض قرار داد. ایالات متحده قبلاً برای انتقال دادن سفارت خود به اورشلیم بعد ازاعلام نمودن آن بعنوان پایتخت اسرائیل تصمیم گرفته بود. دوران این جلسه سران عبدالفتاح السیسی رئیس جمهورمصر نیزتاکید ورزید که مسئله اورشلیم غیرقابل مذاکره می باشد. وزرای عرب طی یک جلسه ابتدایی درریاض بروز 5 شنبه توجه خود را با شدت برای مسددو ساختن اقدام سفارت ایالات متحده مرکوزداشتند و تصمیم ترامپ را با اتفاق آرا محکوم نمودند.  17رئیس کشورها ازسراسرجهان عرب بجزبشارالاسد رئیس جمهورسوریه دیروز در 29مین اجلاسیه سران عرب لیگ شرکت نمودند.