فرانسه ازروسیه خواست جهت کسب راه حلی درسوریه بخاطرامکان خاتمه بحران به وی بپیوندد.

فرانسه ازروسیه تقاضا می کند که جهت کشف راه حل سیاسی درسوریه بدنبال حملات مشترک ایالات متحده، فرانسه وبریتانیا برمحلهای تسلیحات شیمیایی درسوریه به آنها به پیوندد. جان ایف لودریان وزیرامورخارجه فرانسه طی مصاحبه ای دریک روزنامه  جرنل دودایمانش گفت که روسیه باید به تلاشهای ترویج یک روند سیاسی درسوریه به پیوندد که راهی را برای تسویه بحران بدست آرد. امانوئل مکرون رئیس جمهورفرانسه بروز جمعه با ولادیمیرپوتین رئیس جمهورروسیه چندین ساعت قبل ازحملات هوایی غربی ازطریق تلفن گفتگونموده بود. کشورهای غرب دولت سوریه را به انجام دادن یک حمله شیمیایی بر یک ناحیه تحت کنترل شورشیان متهم می کنند. بیش از 40 نفردر این حمله ماه جاری کشته شده بودند. دولت سوریه و متحده اش روسیه اتهامات مذکور را تکذیب می کنند.