فعالیتهای سیاسی بدنبال عدم کسب اکثریت ازسوی هیچ حزب درانتخابات مجلس کارناتاکا تشدید یافته است.

فعالیتهای سیاسی درایالت کاناتاکا بعد ازبدست رسیدن نتایج پراکنده درانتخابات مجلس مقننه دیروزحرارتی از خود نشان داده است. هردوحزب باراتیا جانا تا ( بی جِ پی ) و کنگره جلسه مقننه حزبی خود را برای امروز دربنگالورو جهت انتخاب رهبران جدید خود فراخوانده اند. جِ پی نادا و درمندرا پرادان دو وزیردولت مرکزی درگردهمایی جلسه مقننه بی جِ پی بعنوان ناظران مرکز شرکت خواهند جست. رهبران کنگره نیز با دیوگورا سربراه حزب جانا تا دل سکولار یا جِ دی (اِس) امروز ملاقات خواهند کرد تا ساختار دولت ائتلافی را برسمیت برسانند. حزب بی جِ پی بعنوان بزرگترین حزب تک ظهورکرده است. وی توانست 104 کرسی را ازکل 222 کرسی بدست آورد اما ازکسب تعداد طلمسی 113 کرسی کسرآمد تا بتواند دولت را تشکیل دهد. حزب کنگره ازسوی دیگر78 کرسی را بدست آورد و یک ائتلاف ما بعد انتخاباتی را با حزب جِ دی (اِس) همراه با سایرین تشکیل داد که 38 کرسی را بدست آورده بودند. هردو حزب بی جِ پی و ائتلاف کنگره و جی دی (اِس) ادعای خود جهت تشکیل دولت را بدنبال ملاقات رهبران شان دیشب با فرماندار واجوبایی والا تسلیم نمودند. حزب بی جی پی همراه با یدوراپّا و آننت کومار برای به اثبات رساندن اکثریت شان درمجلس تقاضا نمودند. یدوراپّا به اطلاع خبرنگاران رساند که حزب بی جِ پی که بعنوان بزرگترین حزب ظهورکرده باید جهت به اثبات رساندن تعداد خود فرصتی داده بشود. درضمن سِیدا رمیّا سروزیر کارناتاکا، غلام نبی آزاد رهبرارشد کنگره و کوماراسوامی ازحزب جِ دی (اِس) نیزبا فرماندار ایالت ملاقات نمودند. سِیدا رمیّا گفت که آنها با تعداد لازمه جهت تشکیل دولتی برخوردار می باشند. فرماندار ازهردو گروه خواست که با اعلام رسمی از سوی کمیسیون  انتخابات باید انتظار بکشند. نارندرا مودی نخست وزیرهند پیروزی درایالت کارناتاکا را فوق العاده قلمداد نمود. حین خطاب کارکنان و فعالیون حزب در دهلی نو عصردیروز، مودی گفت که اپوزیسیون سعی نمود مردم را با کذب های خود دوران انتخابات گول بزند اما مردم به آنها پاسخ درخوری دادند. او گفت حزب بی جِ پی ازهند و تنوع افتخارآمیزوی نمایندگی می کند. راهل گاندی رئیس حزب کنگره نیز از رای دهندگان که برای حزبش رای دادند تشکرکرده است. گاندی طی تویت خود گفت که حزب ازحمایت ستایش می کند و برای آنها مبارزه خواهد کرد.