اتحادیه اروپا حاکی است که وی اقداماتی را جهت مسدود ساختن تاثیر تحریمات ایالات متحده علیه ایران بعنوان تلاشی جهت حفظ برجام با تهران آغاز خواهد کرد.

اتحادیه اروپا حاکی است که وی اقدامات را جهت مسدود ساختن تاثیرات ناشی از تحریمات ایالات متحده بر ایران بعنوان تلاشی جهت حفظ برجام هسته ای با تهران اتخاذ می کند. تنش میان ایران وایالات متحده تشدید یافته است. جین کلود جونکر رئیس کمیسیون اروپایی گفت که آن بلوک اقدامات را از امروز جهت سهل سازی تاثیر ناشی از تحریمات ایالات متحده بر شرکتهای آروپایی آغاز می کند. او مطلب مذکور را بدنبال بحث وبررسی رهبران اتحادیه آروپا از مسئله ایران طی جلسه ای دیروز در بلغارستان بیان داشت. این تصمیم بدنبال اتخاذ بعضی از محکم ترین اقدامات از سوی روسیه وچین بخاطر وسعت بخشیدن به نفوذ اقتصادی شان در ایران در مقابل تلاشهای تجدید یافته ایالات متحده برای انسداد بعمل آمده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درهفته گذشته بطور جنجال برانگیز واشنگتن را از برجام بین المللی سال 2015 امضاء شده با ایران بیرون کشید.