احتمال می رود که مسایل منطقه و بین المللی در جلسه غیر رسمی نخست وزیر نارندرا مودی هند و رئیس جمهور ولادیمیرپوتینِ روسیه مورد بحث وبررسی قرار بگیرند.

مسایل بین المللی و منطقه ای قرار است طی جلسه سران غیر رسمی میان نخست وزیر هند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بحث وبررسی شوند. مودی بروز دوشنبه از روسیه دیدن خواهد کرد تا با رئیس جمهور پوتین در سوچی یک ملاقات غیر رسمی را بعمل آورد. منابع در دهلی نو حاکی اند که همکاری در سازمان همکاری شانگائی و بریکس دستور کار مذاکرات خواهد بود. منابع حاکی اند که هیچ مسئله بخصوص دوجانبه ای برای مذاکره مطرح نخواهد شد و هیچ دستورکار برگزیده برای این ملاقات غیر رسمی در نظر گرفته نشده است. هردو رهبر نظریات داخلی خود را جهت تحکیم مناسبات اقتصادی و تجارتی بسهم خواهند گذاشت. قبلاً طی یک بیانیه مطبوعاتی، وزارت امور خارجه حاکی شد که جلسه سران غیررسمی یک مناسبت مهمی برای هردو رهبر خواهد بود که نظریات خود را در قبال مسایل بین المللی در یک دورنمایی پهن و درازمدتی مبادله خواهند کرد.