اداره هواشناسی هند توصیه را درقبال طوفان چرخه باد به ایالتهای تامیل نادو، کرالا، کارناتاکا، گوا، ماهاراشترا و مجمع الجزایر لاکشادویپ صادر کرده است.

اداره هواشناسی هند برسر توفان ساگر چرخه باد توصیه ای را به ایالتهای تامیل نادو، کرالا، کارناتاکا، گوا، ماهاراشترا و مجمع الجزایر لاکشادویپ صادر کرده است. توفان چرخه باد برخلیج عدن حدوداً 390 کیلومتر شرق -شمال شرق شهرعدن، یمن و 560 کیلومتر غرب- شمال غرب جزایر سوکوترا واقع است. توصیه حاکی است که آن طوفان به احتمال قوی دوران 12 ساعت آینده بیشتر شدت گیرد و برای مدت دیگری بسوی غرب جریان کند تا بعداً بسوی غرب- جنوب غرب حرکت کند. از ماهیگیران توصیه شده که از مبادرت به دریا درخلیج عدن و مناطق همجوار دریایی خودداری ورزند.