هند ازملاقات سران میان آمریکا وکره شمالی، حسن استقبال نموده آن را بعنوان یک تحول مثبت تلقی نموده است.  

هند ازملاقات سران میان آمریکا وکره شمالی در سینگاپور، حسن استقبال نموده است.طی بیانیه ای، وزارت خارجه هند گفت که این یک تحول مثبت می باشد زیرا هند همیشه از همه کوششها حمایت نموده است تا صلح وثبات در شبه جزیره کره بوسیلۀ مذاکرات بدست آید.  هند امیدوار بود که نتایج ملاقات سران اجرا خواهد گردید تا راه برای صلح وثبات دایمی در آن ناحیه هموار ساخته شود. هند نیز امیدوار است که تصفیه مسئله شبه جزیره کره، نگرانی های هند را راجع به مرتبط سازی تکثیر سلاحها در همسایگی هند، هم درنظر خواهد گرفت. قبلاً ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته بود درعوض تعهدات راسخ کره شمالی برای غیر هسته سازی کامل شبه جزیره کره، تضمین های امنیتی را به آن کشور فراهم سازد. بعداً طی خطاب به یک کنفرانس مطبوعاتی رئیس  جمهور آمریکا ترامپ گفت که مذاکراتش با آقای کیم، راست، مستقیم و صمیمانه می بوده است. راجع به یک سوال برسر سربازان آمریکا در کره جنوبی، آقای ترامپ گفت که وی صلاحیت های نظامی را درآن ناحیه کاهش نمی دهد ولی تمرینات نظامی خود را با کره جنوبی، خاتمه خواهد داد. درعین حال، کره جنوبی از ملاقات سرانِ آمریکا و کره شمالی، حسن استقبال نموده آن را ملاقات تاریخی تلقی نموده است. وزیر امورخارجه چین هم در بیجینگ به خبرنگاران گفت که برای حل مسئله غیرهسته سازی کامل ناحیه ضروری می باشد.