چهار پرسنل بی اس اف، نیروی پاسدار مرز هند از جمله معاون فرمانده در تیراندازی پاکستان درامتداد مرز بین المللی در ایالت جامو وکشمیر این کشور به شهادت رسیدند.

دیشب درتیراندازی نیروهای پاکستانی دربخش سامبای ایالت جامو وکشمیر درامتداد مرز بین المللی چهار پرسنل نیروی پاسدار مرز هند از جمله یک معاون فرمانده نظامی کشته و پنج سرباز دیگر زخمی شدند.

منابع بی اس اف به اطلاع آل اندیا رادیو رسانیده که درساعت ده شب گذشته  سربازان پاکستانی ازآن سوی مرز متوسل به تیراندازی غیربرانگیختۀ هدف گیر پاسگاههای چاملیال و ناراین پور بی اس اف دربخش رام گر شدند. تیرهای تیرانداز رنجرهای پاکستانی منتج به هلاکت و جراحت به سربازان بی اس اف مستقر درمواضع هندی گردیده. سربازان بی اس اف پاسدار مرز هند به پاسخ تلافی جویانه پرداخته و این تبادل اتش تا ساعات ده قبل از ظهر ادامه داشت.