کیم جونگ اون رئیس جمهور کره شمالی گفت که خلع سلاح هسته ای منحصر بر توقف آنتاگونیسم می باشد.

کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اظهار داشته است که خلع سلاح هسته ای شبه جزیره ای کره منحصربر توقف آن اقدامات واشنگتن و پیانگ یونگ  است که متخاصم همدیگر می باشند.

رسانه های رسمی کره شمالی به نقل از آقای کیم ابراز نموده که برای حصول صلح وثبات در این شبه جزیره، هردوکشور بایستی متعهد به دست کشیدن از خصومت با همدیگر باشند.

آژانس خبرگزاری رسمی کِ سی ان اِ حاکیست ، جلسه تاریخی دیروز مابین رئیس جمهور کیم و رئیس جمهور ترامپ شاهد یک تغییر چشمگیر در روابط تلخ این دو کشور گردیده. آژانس مذکور مضافاً حاکیست که آقای کیم به ریئس جمهور دونالد ترامپ برای بازدید از پیونگ یانگ بروقت مناسبی اش دعوت نموده و آقای ترامپ نیز به رهبر کره شمالی برای بازدید از ایالات متحده دعوت کرد. این هردو رهبر دعوتهای همدیگر را پذیرفتند با اظهار اینکه آن یک مناسبت مهم دیگری برای بهبودی روابط مابین کره شمالی و ایالات متحده خواهد بود.

ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفته است، در عوض تعهدات کره شمالی برای غیرهسته سازی کامل، تضمین های امنیتی را به آن کشور فراهم سازد.