دولت آمریکا فروش شش فروند هلی کوپترهای جنگنده نوع اِ اچ 64 ای بارزش 930میلیون دلاری به هند تصویب نموده است.

دولت آمریکا فروش شش فروند هلی کوپترهای جنگنده نوع اِ اچ 64 ای بارزش 930میلیون دلاری به هند تصویب نموده است. ارزش آن فروش ها 930 میلیون دلار می باشد. این مطلب ازطرف وزارت خارجه آمریکا دیشب بیان گردید. قرارداد مذکور اکنون برای تصویب به کنگره فرستاده شده است. اگر هیچ عضو پارلمان آمریکا راجع به این فروش ها، اعتراض نکرد، کنترات مذکور نهایی ساخته خواهد شد. تصویب دیشب، فروش مستقیم محصولات آماده شده از طرف تولید کنندگان آمریکا خواهد بود. پیمان کاران عمده آمریکا، شاملِ شرکت لاکهیدمارتین، جنرال الکتریک و ریتیون می باشد. هلی کوپترهای مذکور صلاحیت دفاعی هند را افزایش خواهد داد.