اتحادیه اروپا، یک صندوق تازه 13 میلیارد یوروی خود را اعلام می کند.

اتحادیه اروپا، یک صندوق تازه 13 میلیارد یوروی دفاعی را تقدیم می کند ولی آن مشروط به تحریم از کشورهای سوم از جمله انگلستان و ایالات متحده آمریکا می باشد. صندوق دفاعی اروپا موسوم به ای دی اف، یک حربۀ بزرگ استراتژی بلوک اروپا برای تشدید نمودن صلاحیت و تضمین نمودن دفاع خود و اعضای آن بلوک می باشد. یک مامور اتحادیۀ اروپا گفت که کشورهائیکه عضو اتحادیه اروپا نیستند و ناحیه اقتصادی اروپا با آن صندوق سروکاری نخواهند داشت تا وقتیکه یک قرارداد مخصوص در این مورد بسته نشود. صندوق مذکور، فعالیت های خود را درسال 2021 میلادی آغاز خواهد نمود.