صبح نو درشبه جزیره کره

نویسنده: اسکاند رانجان تایل

مترجم: دکترنعیم الدین

ملاقات سران در سینگاپور در روز سه شنبه گذشته درمیان رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و رهبر کره شمالی کیم جونگ اون، یک صبح نو را در شبه جزیره کره آغاز نموده است. پس از تقسیم مردم کره در صورت کره شمالی و کره جنوبی توسط ابرقدرت های بزرگ و جنگ ویران کننده سال 53-1950 قراردادی که در ماه ژوئیه سال 1953 میان فرمانده نظامی انگلیس و ارتش داوطلبانه چینی و ارتش کره شمال، امضا شد، بدون هیچ قرارداد صلح درحالت معلق مانده است.

درظرف 12 ماه گذشته مردم کره شمالی وکره جنوبی در حالت بلاتکلیفی بسر می بردند و مواجه با تهدید جنگ تحمیل شده آمریکا بودند و بعضی اوقات شاهد اقدامات برای ایجاد صلح هم بودند. کوششهای سرسخت از طرف رئیس جمهور کره جنوبی مون برای ایجاد صلح و آشتی با کره شمالی و پاسخ مثبت ناگهانی رهبر کره شمالی کیم، تمام صحنه را عوض کرده است.

اولین علامت تاریخی، ملاقات سران میان رئیس جمهور کره جنوبی مون ورهبر کره شمالی کیم در بیست وهفتم ماه آوریل بود.

اعلامیه تاریخی برای صلح وسعادت و ادغام شبه جزیره کره، آن صحنه پشت پرده را آماده ساخت که درآن ملاقات سران میان ترامپ و کیم ممکن شد.

قبل از ملاقات سران، مذاکرات سرسخت و دقیق میان کره شمالی و کره جنوبی و آمریکا بعمل آمده بود. درماه گذشته بنظر می رسید که کنفرانس سران موکول خواهد شد ولی رئیس جمهور ترامپ، با عقل وفراست بکار برده درهای مذاکرات را باز نگهداشت. رئیس جمهور کره جنوبی مون هم فوراً با رهبر کره شمالی کیم وارد مذاکرات شد و نیز به آمریکا درخواست نمود که ملاقات سران را انجام بدهد.

ملاقات سران در 12 ماه جاری ژوئن، موفق ثابت شده است. مقام و منزلت قدرت مساوی به کره شمالی داده شده. هردو رئیس جمهور ترامپ و رهبر کره شمالی کیم، تمایل مثبت و سازنده را نسبت به همدیگر از خود نشان دادند. در دوران مراسم امضای قرارداد رئیس جمهور ترامپ گفت که مایه افتخار بود که با کیم ملاقات نمودم. این درحقیقت اوضاع درامایی در تمایلات کره شمالی بود.

هردو رهبر، بریک قرارداد امضا نمودند که اوضاع متشنج فعلی را در ناحیه خاتمه خواهد داد. رئیس جمهور ترامپ گفت که مذاکرات بهتر از امیدواری های مردم می بوده است. وی اضافه نمود که مرحله غیر هسته سازی فوراً آغاز خواهد شد.

قرارداد دوصفحه ای، تفصیلات بیشتری را مطرح نه نموده ولی اهداف شان واضح ساخته شده اند. آن قرارداد راجع به تعهدات دو کشور برای برقراری روابط صمیمانه بمنظور ایجاد صلح و سعادت درناحیه، تذکرنموده است. این شامل تضمین آمریکا برای تحفظ و امنیت کره شمالی می باشد ولی مذاکرات سرسخت برای وزیرخارجه آمریکا مایک پومپیو وجود دارد تا تفصیلات اجرای قرارداد را مورد بحث وبررسی قرار بدهد.

فعلاً هردو رئیس جمهور ترامپ و رهبر کره شمالی کیم خصوصیات رهبری عالی راازخودنشان داده اند. هردوی شان، روابط شخصی را هم نشان داده اند. هند از تحولات تازه در شبه جزیره کره، حسن استقبال نموده اظهار امیدواری کرده است که تصمیم های ملاقات سران، اجرا خواهدشد تا صلح وثبات در ناحیه برقرار شود. با درنظر داشتن پیوستگی گذشته میان پاکستان وکره شمالی برای مبادله مخفیانه تکنولوژی موشک وهسته ای، هند امیدوار است که تصفیه مسئله کره شمالی، نگرانیهای هند را نسبت به گسترش سلاحهای هسته ای در همجوار هند هم تحت نظر خواهد داشت.

مختصراً می توانیم بگوئیم که قرارداد میان آمریکا و کره شمالی، آن ابرجنگی را که برفراز دو کره درسال گذشته افراشته می شد خاتمه خواهد داد ولی جاده ای آینده ناهموار خواهدبود زیرا کره شمالی درحال نابود سازی صلاحیت هسته ای خود برای تخفیفات و مزایاهای همانندی تقاضا خواهد کرد.