عربستان سعودی و امارات متحده عربی اعلام نموده اند که فستیوال عیدالفطر که مظهر پایان ماه مقدس رمضان می باشد امروز برگزار خواهد شد.

عربستان سعودی و امارات متحده عربی اعلام نموده اند که فستیوال عیدالفطر که مظهر پایان ماه مقدس رمضان می باشد امروز برگزار خواهد شد. این اعلانات بدنبال رویت ماه شوال ماه بدنبال رمضان بعمل آمده. در دوبی اداره مطبوعات دوبی با ارایه یک تویت آغاز ماه را اعلام نمود.