در یمن طی درگیریهای سنگین در خارج از شهر ساحلی حُدیده تحت کنترل یاغیان سی ونه نفر از جنگجویان کشته شدند.

در یمن طی درگیریهای سنگین در خارج از شهر ساحلی حُدیده تحت کنترل یاغیان سی ونه نفر از جنگجویان کشته شدند درحالیکه تهاجم مورد حمایت عربستان سعودی وامارات متحده عربی برای پس گیری مرکز کمک کلیدی دیروز وارد دومین روز متوالی اش گردید.یاغیان حوثی مورد حمایت ایران یمن دراین نبرد سی نفر را از دست داده که به فاصله دو کیلومتری از فرودگاه حدیدیه بوقوع پیوست. منابع پزشکی حاکیست که نه سرباز طرفدار دولت در همان ناحیه کشته شده. منابع نظامی حاکیست که این تلفات جانی ناشی از انفجار مینها و گلوله ها بوده.