قراراست کرواسی درمسابقه نهایی جام قهرمانی جهانی فیفای بازی با فرانسه مقابله نماید.

 

کرواسی درمسابقه نهایی جام جهانی فیفا در روز یکشنبه با فرانسه به مسابقه خواهد پرداخت. دیروز در دومین مسابقه نیمه نهایی درمسکوکرواسی در وقت اضافی انگلستان را با دو بریک شکست داد. قبلاً این تیمها پس از مسابقه معینه نود دقیقه ای به تساوی دست یافته بودند. فرانسه دراولین مسابقه نیمه نهایی در روز سه شنبه بلژیک را با یک برصفر شکست داد.