روابط هند و کره جنوبی: رویایی برای همکاری آینده گرا

نویسنده: دکترتیتلی باسو

مترجم: دکتراحمد علی

ضمن تاکید به هم ترازی مابین سیاست اقدام به شرق هند و سیاست جدید جنوب گرای کره جنوبی ، نخست وزیرنارندرا مودی و پریزیدنت مونجای اِن اشتراک عمل استراتژیکی ویژه ای دوجانبه هند و کره جنوبی را دردوران بازدید رسمی چهارروزه ای پریزیدنت مون ازهند مستحکم ترنمودند. کره جنوبی یک شریک عمرانی ناگزیر در ابتکارهای عمل بزرگ هند بشمول درهند بسازید، اسکل اندیا یعنی هند کاردان، هند دیجیتال، استارت اپ اندیا و شهرهای مدرن بوده و پیشنهاد کمک مالی ده میلیارد دلاری ازطریق کمک عمرانی و وام امتیازی برای پروژه های زیربنایی در دوران بازدید نخست وزیرهند از سئول درماه مه 2015 میلادی نموده. هردو کشور پروژه های زیربنایی را ازطریق صندوق عمران اقتصادی کره و وام صادراتی، مورد پیگردی قرار می دهند.

نیروهای تولیداتی کره جنوبی ابتکارعمل برنامه مهم درهند بسازید را تقویت داده است. در دوران بازدید پریزیدنت مون ازهند، کارخانه تولیدات سامسونگ با یک استعداد سالانه توسعه شده یکصد وبیست میلیون تلفن همراه تا سال 2020 میلادی بطور مشترک توسط هردو رهبر افتتاح شد. این نه تنها چندین هزار شغل وکار را بوجود خواهد آورد بلکه تلفن های همراه را به بازار جهانی نیز صادر خواهد نمود. قبلاً درسال 2017 میلادی کارخانه کیا موتورس یک یادداشت تفاهم را برای ساختن یک واحد تولیداتی اتومبیل بزرگ در آندرا پرادش بامضا رسانده. علاوه براین در دوران بازدید رئیس جمهور کره جنوبی یادداشتهای تفاهم متعدد به امضا رسیده که درآن به اصلاحات تجاری بخصوص ضد انبارگیری و یارانه، پیگیردی تکنولوژی های مدرن چهارمین انقلاب صنعتی برای بازرگانی سازی با تاکید به اینترنت و امثال آنها، کاردانی مصنوعی، و داده های بزرگ، پیشرفت سرویسهای تله مخابرات مدرن، تحقیقات علمی راجع به تکنولوژیهای پاکسازی آب ارزان، سیستمهای ترابری باهوش، زمینه های ساختار شهری، سیستم جوی نوپا، تربیت مهارت و انرژی تجدید پذیر، راه آهن با طرحهایی برای پروژه های تحقیقات مشترک و تاسیس تسهیلات پیشرفته تحقیقات وعمران، پرورش مسابقه جویی بین المللی شرکتهای کوچک، بزرگ و متوسط توجه مبذول شده.

جایگاه مهم کره جنوبی در کشتی سازی، نیمه هادیها، اتومبیل و الکترونیکس اقتصاد صادراتی را بوجود آورده وهند یک بازار رو به توسعه را فراهم می نماید. همآهنگی روبه افزایش مابین صلاحیت هند در نرم افزار فناوری اطلاعات وسخت افزار فناوری اطلاعات کره جنوبی، طراحی، مهندسی و تولیدات وجود دارد. با اینهمه اگر هند قصد دارد وارد بازار واردات کره بشود، این برای هند خیلی حایز اهمیت است که به فرآوردهای تکنولوژی عالی متنوع وگوناگون همراه با کالاهای اساسی توجه مبذول نماید. درحالیکه تجارت درسال 2017 بمیزان 20 میلیارد دلار آمریکایی بوده، سرمایه گذاری خارجی مستقیم کره به هند بمیزان تقریباً 6.8 میلیارد دلار قرار داشته است. طرفین برای توسعه قرارداد اشتراک عمل اقتصادی جامع برای افزایش تجارت دوجانبه مذاکره می نمایند. یک اعلامیه مشترک راجع به بسته بزودی دروسازی قرارداد اشتراک عمل جامع پیشرفت به امضا رسیده که زمینه های کلیدی را برای لیبرال سازی تجارت ازجمله ماهی میگو، قارچها و ماهی فرآوری شده به امضا رسید.

فورم مجریان کل هند و جمهوری کره منجربه تشکیل شش گروه عامل در بخشهای متعدد بشمول اتومبیل سازی، زیربنا، سرویسها، الکترونیکس، فناوری اطلاعات و نوپایی و سیستم جوی اختراعی، شرکتهای بزرگ، کوچک و متوسط و تولیدات دفاعی گردیده. هردو رهبر به اشتراک عمل سوق الجیشی ویژه ای پافشاری نموده به تسریع همکاری صنعت دفاعی تاکید نموده. طرفین قبلاً درسال 2017 میلادی یک یادداشت تفاهم بین الدول را راجع به همکاری صنعت دفاعی در کشتی سازی به امضا رسانده بودند.

روابط هند وکره جنوبی بسطح منطقه ای براساس ارزشهای همگانی مشترک دموکراسی، اقتصاد بازار آزاد، حکمرانی قانون، تعهد مشترک به نظم مسالمت آمیز، استوار، محفوظ، باز و وابسته به قوانین استوار می باشد.