درجام جهانی فیفا، انگلیس و بلژیک جهت کسب مقام سومی در سنت پترزبورگ بمصاف یکدیگر خواهند رفت.

درجام جهانی فوتبال فیفا که درآخرین مرحله خود رسیده و در روسیه میزبانی شده،امروز تیمهای انگلیس و بلژیک بخاطرکسب مقام سوم در شهر سنت پترزبورگ وارد میدان خواهند شد. این مسابقه درساعت 7:30 دقیقه شب بوقت هند برگزار می شود. درمسابقه نیمه نهایی کرواسی بروز چهارشنبه درمسکو انگلیس را با دو بریک گل شکست داده بود و بروز سه شنبه فرانسه با یک برصفرگل، بلژیک را مغلوب خود ساخت . مسابقه نهایی فردا درساعت 8:30 شب بوقت هند میان فرانسه و کرواسی برگزارخواهد شد.