راجنات سینگ وزرکشورهند یک بازدید سه روزه از بنگلادش وارد داکا شده است.

راجنات سینگ وزرکشورهند یک بازدید سه روزه از بنگلادش وارد داکا شده است. سینگ طی بازدید خود با همتای بنگلادشی ملاقات می نماید و مذاکرات را برمسایل مربوطه را به امنیت مدیریت مرزها ، همکاری درخنثی سازی فعالیتهای نامشروع و تدارکات مسافرتی برگزار خواهد کرد. سینگ در تویت خود نوشت که هردو کشور پیشرفتهای لمس پذیررا درانتقال مرزهای زمینی و دریا نوردی به مناطق صلح  وآرامش بدست آورده اند. وزیرکشور هند گفت که او منتظرتحکیم روابط دو جانبه ای براساس دوستی و اعتماد می باشد. او گفت که روابط میان هند و بنگلادش در تاریخ، فرهنگ ، زبان و ارزشهای مشترک دموکراسی نهفته است. وزیرنامبره گفت که هند به اهمیت عظیمی به مناسبات با بنگلادش قایل است.