لرزه های محکمی مابعد زمین لرزه مرگبار اندونزی بازماندگان را بحالت سروصدا درآورده است.

لرزه های محکم مابعد زلزله که در روز پنجشنبه لومبوک اندونزی را تکان داده، وحشتی را میان بازماندگان پناه گزین بوجود آورده است. این زمین لرزه مرگبار چهار روز پیش بیش از ۱۶۴ نفر را کشته و ۱۴۰۰تن دیگر را درآن جزیرۀ مجروح بجا گذاشته بود.

دپارتمان زمین شناسی ایالات متحده حاکیست که زمین لرزه بشدت ۵.۹ روز پنجشنبه عمق سطحی شمال غرب این جزیره  را تکان داده. سخنگوی آژانس فاجعه ملی اندونزی سوتُپو پوروو گفت که از روز یکشنبه به بعد ۳۳۵ لرزه مابعدی این زلزله آن جزیره را تکان داده است. این زمین لرزه شدیداً احساس نموده شد.