مناسبات روبه تحکیم هند با ایالات متحده آمریکا

نویسنده: پرفسور چینتامانی ماهاپاترا

مترجم: محمود عالم ملک

مشغولیت هند با ایالات متحده آمریکا بطور مداوم عمیق تر می شود. ویجای گوکله معاون کل وزارت امورخارجه بعنوان قسمتی از ترتیبات دهلی نو برای برگزاری مذاکرات معروف به ۲  به اضافه ۲ مابین روسای دپارتمانی سیاست خارجی و تاسیسات دفاعی هند و ایالات متحده در واشنگتن بسر می برد.

درماه سپتامبر آینده  مذاکرات هند و آمریکای ۲ به اضافه ۲ در دهلی نو صورت خواهد گرفت جائیکه مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا و خانم سوشما سواراج وزیر امورخارجه هند وهمچنین جیمس ماتیز وزیر دفاعی آمریکا  و نیرمالا سیتارامن وزیر دفاع هند مذاکرات مستقیم را با نظریه ای به ترفیع بیشتری بُعدهای  کیفی و مقداریِ شراکتهای استراتژیک دوجانبه مابین دو کشور برگزار خواهند نمود.

هنگامیکه تغییری گارد در واشنگتن و یا دهلی نو تغییرات ظاهری در متد و ساختار مذاکرات استراتژی صورت می گیرد اما ماده همیشه همین طور باقی مانده است. موضوعات امنیتی ملی این قدر بغرنج و بهم پیوسته شده است که این یک احساس زیادی را برای اجرای هم زمان مذاکرات دیپلماتی و دفاعی مابین هند و آمریکا بوجود می آورد.

اگرچه احتمال می رود مذاکراه ۲ به اضافه ۲ آسان وعادی باشد بعلت این که همگرایی گسترده منافع هند و ایالات متحده تکذیب ناپذیرش، اختلافاتی در بعضی از بخشها مهمی اند. تنها مذاکرات سازنده و جامع می تواند این اختلافاتی را حد اقل و مشترکاتی مابین این دو کشور را حد اکثر بکند و در رفع اختلافات مضر به مناسبات دوجانبه معاون می خواهد بود. کمبود ترتیبات دیپلماتیکی ناکافی قبلی منتج به تنش مابین هند و ایالات متحده گردیده بود. آنها کمابیش تهدید به مسدود راهی برای همکاری در زمینه های دفاعی و امنیتی مابین این دو کشور نموده بودند. این مذاکره ۲ به اضافه ۲ بعنوان جلوگیرنده تکرار همچنین موانع در راه همکاری دوجانبه کار خواهد کرد.

درحقیقت اختلافات دوجانبه مابین هند و ایالات متحده در چند زمینه کلیدی جدی اند و رفع این اختلافاتی تنها از طریق یک مکانیسم مذاکره ای امکان پذیر است. سیاست ایران حکومت دونالد ترامپ همچنین قضیه اول مهمی است ایالات متحده نه تنها از پیمان هسته ای با ایران عقب کشی نموده بلکه نیز قیوداتی برآن کشور تحمیل نموده است. دراینجا این بویژه قابل تذکر است که ایران سومین بزرگترین منبع واردات انرژی هند می باشد. جاه طلبی هند در ایفای نقش در احداث راهرو شمال- جنوب که این کشور را به بازاریابی در افغانستان و آسیای مرکزی قادر خواهد ساخت.

اکنون سوال این است که آیا سرمایه گذاری هند در توسعه دادن بندر چابهار دراثر قیودات آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر خواهد گرفت و به تاخیر خواهد افتاد.

سیاست حکومت ترامپ نسبت به روسیه قضیه دوم می باشد ایالات متحده بطور قاطعی برای توسعه دادن بازار دفاعی اش در هند سعی می نماید که یک تحول غیر سزاوار نمی باشد. هند تجهیزات دفاعی آمریکایی بارزش پانزده تریلیون دلاری را در دهه گذشته از آمریکا خریداری نموده است اما کوشش واشنگتن برای جلوگیری روسیه از ورودش به بازار دفاعی مهمی از طریق تحمیل قیوداتی و اقدامات دیگر غیرمعاون به نظر می رسد. درحالیکه به هند  معافیت داده شده، همچنین اقدامات اضافی قانونی و دوجانبه از سوی ایالات متحده تنها می تواند عدم اعتماد را به افزاید و موانعی را در راه اجرای عادی شراکت استراتژیکی ایجاد نماید.

مکانیسم مفصلی راجع به نگهداری از صلح، جلوگیری از درگیری و تسریع نمودن رشد در منطقه هند و پاسیفیک سومین زمینه اختلافاتی می باشد. درحالیکه دولت هند تصور هند وپاسیفیک را پذیرفته است، اما این آن را بعنوان یک استراتژیک بحساب نمی آورد. هند از ایدۀ منطقه گشوده، آزاد و مشمول هند و پاسیفیک حمایت می کند. هند برسر ایده راهرو رشد آسیایی و آفریقایی احساس راحتی می کند و برای به تحقق رسانی آن با ژاپن کار می کند. هند با هرکدام مکانیسم کمتر احساس راحتی خواهد نمود که درست مانند استراتژِ جنگ سرد باشد.

مذاکره ۲ به اضافه ۲ می تواند قاطعاً در رفع نمودن شک و شبهاتی، ایجاد اعتماد متقابل و توسعه و تحکیم شراکت استراتژیکی مابین این دو بزگترین دموکراسی جهان بخاطر روابط بحق هردو معاون باشد.