دست کم ۱۷ سرباز نیجریه در یک حمله تازه بوکوحرم بر یک پایگاه نظامی در شمال شرقی کشور کشته شده اند.

دست کم ۱۷ سرباز نیجریه در یک حمله تازه بوکوحرم بر یک پایگاه نظامی در شمال شرقی کشور کشته شده اند. منابع نظامی به آژانس خبری اِ اف پی گفت جهادیون مسلح سوار بر کامیونها هجوم کردند و سلاحها و خودروهایی را در روز چهارشنبه از یک پایگاههای نظامی در دهکدۀ گاروندا در استان برنو، مرکز شورشگرای اسلامی تاراج کردند. منابع نظامی حاکیست درحمله ۱۷ سرباز کشته شدند و ۱۴ تن دیگر مجروح گشته. این سومین حمله ای بر سه  پایگاه مختلف در مدت کمتر از یک ماه می باشد.