گزارش رادیویی درباره مراسم جشن گیری ۷۲مین سالروزاستقلال هند درقلعه سرخ دهلی .

تنظیم وتهیه کننده: شمس شیروانی