نیروهای افغانی 149 نفر از گروگانها را که توسط طالبان در کندوز ربوده شده بودند رها ساخته اند.

نیروهای افغانی دیروز در استان کندوز شمالی دست به عملیات نظامی رعد آسا زده 149 نفر بشمول زنان و کودکان را که دیروز توسط طالبان ربوده شده بوده، نجات دادند. بر طبق نصرت رحیمی نائب سخنگوی وزارت کشور افغانستان، طالبان یک کاروان اتوبوسها را که برجاده ای بخش خان آباد حرکت می کرد از کمینگاه مورد حمله قراردادند. او گفت که تا به حال در این نبرد حداقل 7 نفر از جنگجویان طالبان کشته شده اند. این حمله کمینگاه باوجود اعلان آتش بس مشروط توسط رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی در دوران تعطیلات اسلامی عیدالاضحی در هفته جاری انجام داده شد.