وزیر خارجه آمرکیا مایک پومپیو گفته است که عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای کمتر ساختن خطرات غیر نظامیان و ساختمان های شهری اقدام می کند.

وزیر خارجه آمرکیا مایک پومپیو گفته است که عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای کمترساختن خطرات غیر نظامیان و ساختمان های شهری اقدام می کند که در نتیجه عملیات نظامی شان مورد خطر قرار می گیرند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده است که حکومت ترامپ این امر را واضح ساخته است که خاتمه جنگ در یمن یک ارجعیت امنیت ملی کشور می باشد. وی گفت که آمریکا، با نیروهای ائتلاف برهبری عربستان سعودی کار خواهد کرد تا این امر را تامین نماید که عربستان سعودی و امارات متحده عربی از کوششهای سازمان ملل برای خاتمه دادن جنگ داخلی در یمن حمایت بکنند. جنگ سه ساله ای در یمن، بعنوان جنگ مستقیم میان دشمنان ناحیوی، عربستان سعودی و ایران محسوب می شود که در نتیجه آن هزاران نفر کشته شده اند.