هند پروژه های خطوط راه آهن و برق را به بنگلادش وقف می سازد.

نویسنده: دیپانکار چکرورتی

مترجم: دکتر نعیم الدین.

در یک تحول بزرگ نخست وزیر هند ناریندرا مودی و نخست وزیر بنگلادش  خانم شیخ حسینه بطور مشترک سه پروژه عمرانی را همراه با سروزیر ایالت بنگال غربی خانم ممتا بنرجی و سروزیر ایالت تریپوره بیپلب کومار دیب، افتتاح نموده است.

پروژها برای توسعه و عمران بنگلادش عبارتند از فراهمی اضافی 500 میگاوات برق ازهند به بنگلادش و پروژه خطوط راه آهن میان اکورا و اگرتله و بازسازی خطوط راه آهن میان کلورا و شهبازپور در بنگلادش می باشند.هدف این پروزه ها؛ بهترسازی رابطه های تجارت و بازرگانی بین دو کشورهمسایه آسیای جنوبی می باشد. افتتاح سه پروژه مهم بوسیله کنفرانس ویدویی نشانگر محکم تر سازی روابط  صمیمانه میان دهلی نو و داکه می باشد. نخست وزیر مودی پس ازین کنفرانس گفت که روابط میان هند و بنگلادش مزیدا”َ بهبود خواهد یافت.

تصمیم هند برای فراهمی برق اضافی 500 میگاوات بوسیله خطوط برقی بهراما دربنگلادش و بهرام پور درهند نشانگر آرزوی دو کشور برای قادر ساختن بنگلادش بعنوان یک کشور دارای درآمد متوسط تا سال 2021 می باشد. همین نکته از طرف نخست وزیرهند مودی مورد تاکید قرار گرفته است.

آقای مودی از اهداف عمرانی نخست وزیر حسینه در این زمینه حمایت نموده است . وزیر خارجه هند سشما سواراج و وزیر خارجه بنگلادش هم بوسیله کنفرانس ویدیویی شامل برنامه مذکور شده بودند.

نخست وزیر مودی گفت که بعد از  تکمیل خط ترنسمسیون ، فراهمی برق به بندگلادش اکنون به درجه 1.16 گیگاوات رسیده است. نامبرده این سفر را بعنوان یک سمبول دوره طلائی در روابط میان دو کشور تلقی نمود.

نخست وزیر هند درباره رابطه خطوط راه آهن میان اکورا و اگرتله گفت که آن رابطه دیگری را میان رابطه های ماورای مرزی میان دو کشور فراهم می سازد. روابط نزدیکتری و تماس های مردم با مردم میان دو کشور، سعادت و عمران دو کشور را به اوج کمال می رساند. آقای مودی گفت که در ظرف چند سال گذشته پیشرفت تدریجی بسوی این هدف بدست آمده است. وی گفت که با افتتاح این سه پروژه هر دو هند و بنگلادش رابطه های برق و خطوط راه آهن را میان دو کشور افزوده اند.

فراهمی برق اضافی به بنگلادش و تعمیر خطوط راه آهن بین آگرتلای هند و اکورا در بنگلادش و بازسازی خطوط راه آهن بنگلادش وضع پیروزی برای هر دو هند و بنگلادش را بوجود آورده است.

پروژه های خطوط راه آهند در نظر دارند نواحی شمال شرق هند را با بنگلادش و آسیای جنوب شرقی بوسیله خطوط راه آهن مرتبط سازند تا تجارت آن ناحیه که تابحال نادیده گرفته شده بود سوق داده شود.

صحنه خطوط راه آهن میان کاتورا و شهبازپوردربنگلادش که اکنون توسعه داده می شود، قبل از تقسیم شبه قاره هم وجود داشت. خط مذکور پس از تکیمل آن یک قسمت مهم پروژه خطوط راه آهن آسیائی خواهد شد که آسیای جنوبی را با کشورهای آسیای جنوب شرقی، مرتبت خواهد ساخت.

خط 1505 کیلومتری میان اکورا و اکرتله ، تجارت میان هند و بدنگلادش را بوسیله بندر چاتگام، افزایش خواهد داد. چاتگام  بعنوان مشغول ترین بنادر جهانی تلقی می شود. پروژه خطوط راه آهن که دوران بازدید نخست وزیر بنگلاذش خانم حسینه از هند درسال 2015 میلادی تصویب شده بود وقت مساحت میان تریپوره و آسام و بنگال غربی را کمتر خواهد ساخت. اگر طرح مذکورطبق برنامه اجرا گردید این پروژه احتمال میرود در ظرف دو سال آینده مکمل بشود.

این امر مهم می باشد که نخست وزیر هند مودی سعی می کند روابط تجارتی و بازرگانی میان هند و بنگلادش را بعنوان یک نمونه پیشرفت جامع مبدل سازد وقتی نامبرده گفت که رهبران کشورهای همسایه باید روابط همسایگی برقرارنمایند که در آن گفت گوهای روزمره و دید و بازدیدها بدون هیچ تشریفات رسمی ممکن باشد.