گفتار ویژه بمناسبت تاسوعا

نویسنده: مولانا مسروراحمد

گوینده: سید لایق علی