یک زمین لرزه متوسط ۰.۶ صبح امروز در دور ازساحل جزایر جاوا و بالی اندونزی را تکان داده که باعث و حشت زدگی مردم شده که از منازل شان گریختند.

یک زمین لرزه متوسط ۰.۶ صبح امروز در دور ازساحل جزایر جاوا و بالی اندونزی را تکان داده که باعث و حشت زدگی مردم شده که از منازل شان گریختند. اداره زمین شناسی ایالات متحده آمریکا حاکیست که مرکزقوی این زمین لرزه متمرکز به دریای بالی درفاصله تقریباً چهل کیلومتری قسمت شرقی پایان جزیره جاوا قرار داشته. رئیس آژانس زمین شناسی اندونزی گفت که هیچ گزارشات تلفات جانی یا مالی واصل نشده اگرچه اطلاعات هنوز در استان شرقی جاوا جمع آوری بشود.