تیم مردان خردسال هند دیروز باشکست دادن قهرمانان مدافع استرالیا با پنج برچهار در استادیوم هاکی تامندایا در مالزی واجد شرایط مسابقه نهایی مسابقه هاکی جام سلطان جوهر شد.

تیم مردان خردسال هند دیروز باشکست دادن قهرمانان مدافع استرالیا با پنج برچهار در استادیوم هاکی تامندایا در مالزی واجد شرایط مسابقه نهایی مسابقه هاکی جام سلطان جوهر شد. بازیکنان هند اکنون درصدر جدول پیروزی با دوازده پوائنت پس از چهار مسابقه قرار دارند و هنوز قرار است برای مسابقه های نهایی تدارکاتی را انجام بدهند. آنها در آخرین مسابقه شان در روز جمعه با بریتانیا بمسابقه خواهند پرداخت.