۱۳ نفر دریک رویداد تیراندازی توی میخانه بزرگ در کالیفرنیا کشته شدند.

درایالات متحده آمریکا تفنگداری در یک بار مشروب فروشی کالیفرنیا آتش گشوده که براثر آن اقلاً ۱۳ نفر مردم شامل افسر پلیسی کشته شده اند. آتش گشایی دیشب ساعت تقریباً یازده و بیست دقیقه بوقت محلی در در بوردرلاین و گریل واقع در تاوزند اوکز درکالیفرنیا واقع درشمال غربی لس آنجلس شروع شد. پلیس گفت معلوم شده که حداقل ده نفر مردم مجروح گردیدند. افسران گفتند مظنونِ نامبرده توی بار مرده پیدا شد و هنوز شناخته نشده است. پلیس گفت تفنگ دستی را از داخلِ بار بدست آورد. آنها معتقدند که مظنون مدذکور جان خودش را گرفته باشد البته ایشان آن را تصدیق نکره اند. هنگامِ حمله اقلاً دویست نفر مردم داخل بار بودند. شبِ موسیقی کالجی جاری بود. چون مظنون ظاهراً به لباس سیاه وارد بار شده و آتش گشود.