درمادیا پرادش حزب باراتیا جاناتا دیروز فهرست ۳۲ کاندیدا برای مجلس استانی را منتشر کرد درصورتیکه حزب کنگره هم پنجمین فهرست شانزده کاندیدا را صادر کرد.

درمادیا پرادش حزب باراتیا جاناتا دیروز فهرست ۳۲ کاندیدا برای مجلس استانی را منتشر کرد درصورتیکه حزب کنگره هم پنجمین فهرست شانزده کاندیدا را صادر کرد. حزب باراتیا جاناتا آقای آکاش ویجای وارگیا پسر آقای کیلاش ویجای وارگیا دبیرکل ملی را کاندیدای کرسی ایندور سه و خانم کریشنا گور زن پسر آقای بابو لال گور سروزیر سابق مادیا پرادش را کاندیدای گوویند پورا ساخته است. طبق نشریۀ کنگره آقای سرتاج سینگ از حوزه هوشنگ آباد مسابقه خواهد کرد. امروز آخرین روز داخل کردن نامزدگی ها است. رایگیری برای ۲۳۰ کرسی مجلس مادیا پرداش بیست وهشتم ماه جاری صورت می گیرد. نتایج انتخابات یازدهم دسامبر اعلام خواهد شد.