درسومالی طی انفجار چهار بمب اتومبیل ۲۰ نفرکشته و ۱۷تن دیگر مجروح گشته اند.

درسومالی طی چهارنوع انفجار ماشینی درنزدیک یک هتل معروف در پایتخت موگادیشو دست کم ۲۰ نفر جان باختند و ۱۷ تن دیگر مجروح برجا گذاشته شدند. پلیس حاکی است که بعد از ۳ انفجار درمقابل هتل صحافی یک انفجار چهارمی تلاشهای کادر پزشکی مشغول نجات مجروحین را مورد لطمه قرار داد. بمب های انتحاری در نزدیک دیوار هتل صحافی رخ داد که اداره نیروی تحقیقات جنایی سومالی درآنجا واقع است. شورشیان افراط گرایی اسلامی سومالی موسوم به الشباب مدعی انفجارات مذکور شده است.