دهلی نو تفصیلات معافیت اعطاء شده به هند توسط ایالات متحده درخصوص خرید نفت خام ایرانی را مورد بررسی قرار می دهد.

دهلی نو حاکیست که او تفصیلات معافیت اعطاء شده به هند توسط ایالات متحده درخصوص خرید نفت خام ایرانی بدون منجر شدن به تحریمات ایالات متحده را مورد بررسی قرار می دهد. ایالات متحده تحریمات را بر ایران بدنبال خروجش از برنامه جامع اقدام مشترک یا “برجام” موسوم به معاهده هسته ای ایران اعمال کرده است. طی پاسخی به سوالات رسانه های گروهی، راویش کومار سخنگوی وزارت امورخارجه گفت که دهلی نو ابراز قدردانی می کند که دولت ایالات متحده نیازهای هند جهت تامین انرژی اش وادراک حساسیت دراین قبال را مورد رسیدگی خود قرار داده است.