رئیس جمهور سری لانکا پارلمان را منحل کرد وخواهان انتخابات به روز پنجم ماه ژانویه می گردد.

مایتریپالا سریسنا رئیس جمهور سری لانکا جهت انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زود تر تصمیم گرفته است. اقدام مذکور دقیقاً ۳ هفته بعد از اینکه رئیس جمهور، ماهیندا راجاپاکسا را منصوب کرده بود رخ داده است. رئیس جمهور وزرا را برای پست های باقیمانده کابینه قبل از اعلام انحلال تحلیف نموده بود. قرار بود پارلمان بروز ۴ شنبه تشکیل جلسه دهد و کارو جایاسوریا رئیس پارلمان وگروه برهبری نخست وزیر مخلوع مطالبه نموده بودند که پارلمان رای را جهت تصمیم اکثریت در روز اول بعمل آورد.