ولادیمیرپوتین رئیس جمهور روسیه ایالات متحده آمریکا را اخطار نموده که اگرآن کشور از قرارداد تسلیحاتی کلیدی کناره گیری نمود وشروع به تهیه موشکهای ممنوع نموده مسکو نیز همین کار را انجام خواهد داد.

ولادیمیرپوتین رئیس جمهور روسیه ایالات متحده آمریکا را اخطار نموده که اگرآن کشور از قرارداد تسلیحاتی کلیدی کناره گیری نمود وشروع به تهیه موشکهای ممنوع نموده مسکو نیز همین کار را انجام خواهد داد. پوتین ایالات متحده آمریکا را متهم به بهانه ای برای کناره گیری از این قرارداد نمود. اوگفت که این چنین بنظر می رسد که آمریکا باور می کند که وضعیت تا اندازه ای تغییر یافته که آن کشور مجبور به داشتن این نوع سلاحها شده است. این بیانات پوتین درظرف یک روز پس از آن که وزیرامورخارجه آمریکا مایک پومپئو دریک اجلاس ناتو اعلام نموده که واشنگتن تحت قرارداد نیروهای هسته ای میان برد درظرف شصت روز بانشان دادن فریب کاری روسیه کناره گیری خواهد نمود، آمده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دراوایل سال جاری روسیه و چین را متهم به تخلف ورزی از آن نموده که امضا کننده این پیمان نیستند تصمیمش را برای کناره گیری از پیمان نیروهای هسته ای میان برد اعلام نموده بود.