ساهتیا اکادمی جوایز سالانه اش دربیست وچهار زبان را اعلام نموده است. هفت مجموعه اشعار، شش رومان، شش داستان کوتاه، سه نقد ادبی و دو انشا برنده جوایز ساهتیااکادمی برای سال 2018 شده اند.

ساهتیا اکادمی جوایز سالانه اش دربیست وچهار زبان را اعلام نموده است. هفت مجموعه اشعار، شش رومان، شش داستان کوتاه، سه نقد ادبی و دو انشا برنده جوایز ساهتیااکادمی برای سال 2018 شده اند. کسانیکه برنده این جایزه برای مجموعه اشعار شان شده عبارتند از ساناتا تانتی در زبان آسامی، پارش نارندراکامت درزبان کُنکانی، اس رامش نایر در زبان مالیالام ودکتر رماکانت شوکلا در زبان سانسکریت. نویسندگان که برنده جوایز برای داستانهای کوتاه شده عبارتند از سنجیو چتوپادیای دربنگالی، مشتاق احمد مشتاق درکشمیری و پرفسور بیناتاکور درمایتهلی. ایندراجیت کیسر درزبان دوگری، انیس سالم در زبان انگلیسی و چیتراموگدل در زبان هندی درمیان برندگان جوایز در زمرۀ رمان می باشند. یک نویسنده معروف داستان کوتاه مشتاق احمد مشتاق برندۀ این جایزه برای مجموعه داستانهای کوتاهش بنام آکھ شده. مشتاق احمد یک افسر سرویس اطلاعات هند درحال حاضر سمت ریاست واحد اخبار منطقه ای در رادیوی کشمیر سرینگر را بعهده دارد.