تروریسم ومذاکرات نمی توانند باهم بجلوبروند

عمران خان نخست وزیرپاکستان اخیراً جهت از سرگیری روند مذاکراتِ متوقف شده با هند متقاضی بوده است. او گفته است که آن تنها راهی است که جهت تسویه تمام مسایل میان دوکشور می باشد. او آن را حین بزمین نهادن سنگ بنیاد گزرگاه کارتارپور صاحب تکرار نمود و حتی چندین بار تکرار کرده است. او نیز گفته است که دولتش، حزبش و ارتشِ پاکستان برهمان صفحۀ بهبودیِ روابط با هند می باشد. خان گفت که آن بنفع پاکستان نیست که به تروریستها اجازه دهد که خاک پاکستان را برای آن نوع فعالیت ها استفاده کنند و به آن اجازه داده نخواهد شد.

هیچ شخص عاقل نمی تواند عیبی را بر دلالتی بدست آورد که بهتری مردم دو کشور نهایتاً در روابط صمیمانه دوجانبه ای نهفته است. تا به آن حد حرفهای عمران خان بدون شک حرفهای عقل وخرد بوده است.

اما حقایق اصلی متفاوت می باشند؛ بعد ازاینکه عمران خان زمام امور را بعنوان نخست وزیر پاکستان بدست گرفت، اولین گامی که او اتخاذ نمود خارج کردن سازمانهای رهبری شده حافظ سعید از لیست گروههای تروریستی بود. آنها شامل بنیاد فلاح انسانیت و جماعت الدعوه اند که توسط سعید بعنوان پوششی برای لشکر طیبۀ ممنوعه استفاده می شوند. حافظ سعید طراح عمده حملات مومبای،بعنوان یک تروریست جهانی از سوی سازمان ملل اعلام شده است و یک انعام ۱۰ میلیون دلار برسر او اعلام شده است، اما او در پاکستان بدون موانع و بطور آزاد رفت و آمد می کند. تلاشها نیز جهت شامل کردن او درمسیرعمده کشوری با مجاز ساختن حزبش بنام ملی مسلم لیگ جهت مبارزه در انتخابات وبدست گرفتن قدرت در کشور بعمل آمده اند.

درظرف ۱۰۰ روز اولِ حکومتش، عمران خان نظارت را برعلیه بعضی از مدارس مشکوک لغو ساخت. او گفت که مدرسها نباید باتروریسم مرتبط ساخته شوند. او بخوبی آگاه است که بسیاری از این نوع مدارس تحت نظارت بین المللی می باشند و از سوی سازمانهایی مشکوک تمویل مالی نیز می شوند. کودکان و جوانانِ معصوم پاکستانی دراین چنین مدارس یا حوزه های علمی جهت رادیکال سازی شان شستشوی مغزی می شوند.

حتی درحالیکه مراسم بنیانگذاری گزرگاه کارتارپور صاحب یک ابتکار عملِ مذهبی خالص بوده، اما خان سعی نمود یک جنبه سیاسی را با مطرح کردن مسئله کشمیر وا نمود سازد. وزیرخارجه اش، شاه محمود قریشی سعی نمود که با اظهار اینکه عمران خان یک توپ بازی برجسته ای را بسوی هند با گشودن گزرگاه پرتاب کرده است، رویداد را کم رنگ جلوه دهد که بلافاصله از سوی هند رد ساخته شد.

حملات از سوی تروریستهای دارای اساس در پاکستان برعلیه هند بدون متوقف ادامه دارد و تازه ترین آن حمله‌ای بریک اجتماعِ مذهبی در آمریتسار بود که ۳ نفر راکشته و ۲۰ تن دیگر را مجروح برجا گذاشته بود. آن بعنوان تلاشی جهت افزودن تنشهای فرقه گرایی در ایالت پنجاب هند بخاطر احیای تروریسم دیده می شود. نارنجکهای استفاده شده در حمله دارای مارک تولید شده در پاکستان می باشند که هیچ کس را راجع به مبداء حمله به شک وشبه نمی گذارد. نیز گوپال سینگ چاولا رهبر حامی خالصتان از ابلاغ تبریک به عمران خان و ژنرال باجوا رئیس ارتش پاکستان طی مراسم بنیانگذاری گزرگاه کارتار پور صاحب مشاهده شده بود.

بنابرین واضح است که یک تفاوت عظیمی میانِ تبلیغ وعملکردِ عمران خان وجود دارد. دراین پس منظر، توقعات خان که هند مورد طعمه قرار گرفته وارد روند گفتگوها شود یک مطلب بی موردی می باشد. سوشما سواراج وزیر امورخارجه هند فرصتی از دست نداده واضح ساخت که نمی توان روند گفتگوها را تا متوقف سازی فعالیت های تروریستی توسط پاکستان علیه هند براه انداخت. او گفت که تروریسم و گفتگوها نمی تواند به اتفاق هم براه بروند.

پاکستان می بایستی درک کند که تروریسم مهم ترین موضوعی برای هند است و تا وقتیکه آن تدارکات محکم، مرئی و پخته را جهت برخورد با آن اتخاذ ننماید، هیچ مقدار تبلیغ نمی تواند موثر گردد.

اسلام آباد باید نفقط به هند به اثبات برساند بلکه به تمام جهان واضح سازد که وی بطور حقیقت علیه تروریسم می باشد و هر اقدامی را جهت حذف آن اتخاذ می کند و روزی که آن انجام گیرد وی خواهد دید که هند برای از سرگرفتن روند مذاکرات دریغی نخواهد کرد.

نویسنده: اشوک کاندو

مترجم: شمس شیروانی