هند خواستار شرکت چین در طرحهایش برای توسعه ماشینهای الیکتریکی می شود.

مشاورعمده نیتی آیوگ انیل سریواستوا گفته است که هند قصد دارد تاسال ۲۰۳۰ میلادی وسایل نقلیه الیکتریکی را داشته باشد و ازشرکت صنایع چینی و سرمایه گذاری در توسعه بازار ماشینهای الیکتریکی هند استقبال می نماید.

آقای سریواستوا که رهبری یک هیئت نمایندگی صنعتی هند را بعهده داشته و به کنفرانس سران فورم اخراج صفر جهانی و همۀ ماشین الیکترونیکی که از تاریخ یازدهم تا سیزدهم ژانویه صورت گرفته خطاب نموده و با رئیس ای وی ۱۰۰ چین چن کینگتایی ملاقات نموده و خواستار شرکت چین در طرحهای جاه طلبانه هند برای اتخاذ کامل وسایل نقلیه الیکتریکی گردید.
یک نشریه صادره از سفارت هند درچین در روز یکشنبه حاکیست که او تذکر داد که ما برای هدف جاه طلبانه هند برای حصول وسایل نقلیه الیکترونیکی تا سال ۲۰۳۰ میلادی نقش مهم بازیکنان ماشین الیکتریکی چینی را می بینیم.