نخست وزیرهند می گوید که حزب بی جِ پی برای ساختن یک بانک رای درسیاست نیست بلکه برای خدمت به ملت می باشد.

نخست وزیرنارندرا مودی گفته است که حزب بی جِ پی برای خدمت ملت درسیاست وجود دارد اما احزاب دیگر خواهان تقسیم و حکمرانی می باشند و بانک‌های رای را می سازند. آقای مودی با کارکنان و ابسته به غرفه رای گیری حزب بی جِ پی از میلادورای تامیل نادو، پرامبالور، سیواگانگا، تینی و ویرودونگر ازطریق کنفرانس ویدیویی در روز یکشنبه تعاملی می داد.

آقای مودی گفت که ائتلاف‌های فرصت طلب و احزاب خاندانی می خواهند سلطنت خود شان را بسازند اما حزب بی جِ پی خواهان مقتدرسازی مردم می باشد. او اظهار اعتماد نمود که حزب بی جِ پی در انتخابات آینده لوک سبا کار شایانی را انجام خواهد داد. آقای مودی گفت که انتخابات برای حزب بی جِ پی و کشور برای توسعه دستورکار عمرانی دولت مهم می باشند.

نخست وزیرگفت که تامیل نادو برای صنایع منسوجات خود شهرت دارد و دولتش اقداماتی را برای تقویت ویژه ای این بخش انجام داده است. آقای مودی افزود که این یک تصور نادرست است که تسهیلات در انجام بازرگانی فقط به شرکت‌های بزرگ کمک می کند بلکه این به تجارت بخش بزرگ کوچک نیز کمک می کند.