ودربازیها ماهاراشترا بطور مداوم در صدر جدول مدالها در مسابقه جوانان کهیلواندیا درپونه قرار دارد.

دیروز دربازیهای جوانان کهیلواندیا، ماهاراشترا مدالهای مهم طلایی را در همۀ رشتۀ بازیها بدست آورده چون آن به پیشروی اش در بازیها ادامه داد. تیم میزبان اکنون دارای ۵۶ مدال طلایی همراه با ۴۴ مدال نقره ای و ۵۶ مدال برنز و بطور مجموع ۱۵۶ مدال می باشد. باوجود کسب ۹ مدال طلایی که شامل هریک از ۳ مدال در جودو وشنا، دهلی هنوز درعقب میزبانان در مسابقه برای تفوق مجموع قرار دارد. در بازیهای انفرادی ابیناوشای ۱۰ ساله ای همراه با مهولی گهوش برای کسب مدال طلایی در مسابقه تیم مخلوط تیراندازی هوایی ۱۰ متری سبقت جسته. دراین روند شا بسرعت جوانترین برندۀ مدال طلایی دراین بازیها درآمده. ضمناً بازیکن تامیل نادو بالاکومار نیتین و بازیکن کارناتکا اِ تی دانشوری بعنوان تیراندازان برجسته کشور ظهور نموده چون هردو از آنها مسابقه دو نفره ای یکصد و دویست متری را به تکمیل رساندند. دیروز ازجمله ۱۲مدال طلایی ماهاراشترا  به ۴ وهریک از دهلی و کارناتکا به ۳ مدال طلایی دست یافتند.