قرار است آمریکا و کره شمالی جلوتر از کنفرانس سران ترامپ وکیم تشکیل جلسه بدهند.

کرۀ جنوبی گفته است که آمریکا وکره شمالی جلوتر از دومین کنفرانس سران مابین پریزیدنت دونالد ترامپ آمریکا و رهبر کره شمالی کیم جونگ اون در ویتنام در پایان ماه جاری بار دیگر در یک کشور آسیایی ناشناس مجدداً تشکیل جلسه خواهند داد. اداره ریاست جمهوری کره شمالی گفت که اجلاس آمریکا و کره شاملی شاید درهفتۀ آینده صورت خواهد گرفت. نماینده ویژه آمریکا برای کره شمالی استیفن بیگن در هفته گذشته برای تدوین جزئیات کنفرانس سران ویتنام از پیونگ یانگ بازدید نموده بود. اداره ریاست جمهوری کره جنوبی حاکیست که آمریکا و کره جنوبی این بازدید بیگن از پیونگ یانگ را بعنوان فرصتی برای توضیح این امر بکار برده که آنها خواهان چه اقدامات قاطع از یک دیگر می باشند. برطبق بیانیه وزارت امورخارجه آمریکا بیگن و کیم هیوک چول نماینده ویژه کره جنوبی برای امورآمریکایی پیشبرد تعهدات کنفرانس سران آقای ترامپ و آقای کیم در سینگاپور برای تکمیل عدم هسته ای سازی و تحکیم یک صلح دایمی برشبه جزیره کره را مورد بحث و بررسی قرار دادند.