اولین ازجمله پانزده چرخبال بار سنگین شنوک به هند رسیده است.

اولین ازجمله پانزده چرخبال بار سنگین شنوک که نیروی هوایی هند برای آن سفارش داده بود دیروز به هند رسید. این چرخبال سی اچ-۴۷اف (۱) دربندر موندرا در گجرات دریافت شد و به پایگاهش در چاندیگر حمل خواهد شد.

شرکت بوئینگ سازنده شنوک ورود این چرخبال را اعلام نموده که استعداد‌های باربری هوایی نیروی هوایی هند را بطور قابل ملاحظه ای بالا خواهد برد. این چرخبال که می تواند حامل بار تقریباً ۱۰ تن باشد جلوتر از برنامه معینه اش تحویل شده است.

هند درماه سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی یک قرارداد ۳ میلیارد دلاری را با آمریکا برای خریداری ۱۵ چرخبال شنوک باربری سنگین و ۲۲ چرخبال جنگنده اپاچه اِ اچ ۶۴ای به امضا رسانده بود.