مارشال کل هوایی هند بیرندرا سینگ دانوا از امروز بازدید چهار روزه ای از بنگلادش را انجام خواهد داد.

مارشال کل هوایی هند بیرندرا سینگ دانوا از امروز بازدید چهار روزه ای از بنگلادش را انجام خواهد داد. او با روسای سرویسهای دفاعی سه گانه و نخست وزیر بنگلادش ملاقات خواهد نمود. مارشال کل هوایی هند از واحدهای عملیاتی وتربیت نیروی هوایی بنگلادش نیز دیدار خواهد نمود. یک نشریه رسمی حاکیست که این بازدید تحرک بیشتری را بسوی افزایش همکاری دفاعی و مبادلات سودمند مابین دو نیروی هوایی فراهم خواهد نمود.