بازیکن برجسته هندی پانکاج ادوانی برندۀ هشتاد وششمین خطاب قهرمانی ملی  برجستۀ بازی شبیه بیلیارد در ایندور شد.

بازیکن برجسته هندی پانکاج ادوانی برندۀ هشتاد وششمین خطاب قهرمانی ملی  برجستۀ بازی شبیه بیلیارد در ایندور شد. ادوانی دیروز در مسابقه نهایی لاکشمان راوت را با شش بر صفر شکست داد. این سی ویکمین خطاب ملی ادوانی می باشد.