در یک حادثه تخلف ورزی آتش بس دیگری سربازان پاکستان متوسل به تیر اندازی غیر اشتعال انگیز و بلاتشخیص در طول خط کنترل در بخش پونچ گردیدند.

در یک حادثه تخلف ورزی آتش بس دیگری سربازان پاکستان متوسل به تیر اندازی غیر اشتعال انگیز و بلاتشخیص در طول خط کنترل در بخش پونچ گردیدند. بقرار یک سخنگوی دفاعی سربازان پاکستان شروع به بمباری سنگین با توپخانه و تیراندازی سلاحهای کوچک در شاهپور و بخش‌های کرنی بخش مرزی پونچ کردند. ارتش هند موثرانه وباشدت تمام دست به حملۀ تلافی جویانه می زند.