هند دویست بورس تحصیلی جوایز طلایی را به دانشجویان نپالی اعطا نموده.

سفارت هند در نپال در روز چهارشنبه دویست بورس تحصیلی جوایزطلایی را به دانشجویان ممتاز نپالی برای ادامه دوره‌های تحصیلی متعدد کارشناسی در دانشکده‌ها ودانشگاه‌ها اعطا نموده.

کاگا راج برال دبیرتعلیم وتربیت نپال ضمن اعطا نمودن این گواهینامه‌ها به دانشجویان در کاتماندو گفت که هند پشتیبانی ارزنده ای را در عمران تعلیم وتربیت درنپال فراهم نموده است.

او گفت که با بورس‌های تحصیلی دولت هند، دانشجویان نپالی در زمینه‌های متعدد ممتاز شده و این درعمرانِ منابع انسانی نپال کمک نموده است. سفیر هند درنپال مانجیو سینگ پوری درخطابه اش به دانشجویان توصیه نموده که ارتقای شخصی و حرفه ای را بدست بیاورند.

این بورسهای تحصیلی قسمتی از تلاشهای هند برای پشتیبانی ازعمران منابع انسانی نپال برای عمرانِ اجتماعی و اقتصادی کامل این کشور همالیایی و مردمش می باشند.