هند وایالات متحده آمریکا جویای اقدامات ملموس و تغییرناپذیر توسط پاکستان برعلیه گروه‌های تروریستی و رهبران شده اند.

هند وایالات متحده آمریکا جویای اقدامات ملموس و تغییرناپذیر توسط پاکستان برعلیه گروه‌های تروریستی و رهبران شده اند. رئیس امنیت ملی آمریکا جان بولتن درملاقاتش با معاون وزیرامورخارجه اعزامی هند گفت که واشنگتن در مبارزه با تروریسم دوش بدوش دهلی نو ایستاده است.

آقای بولتن دریک تویت گفت که او با آقای گوکله برای پیشبرد مشارکت استراتژیکی هند ملاقات نموده و در رویایی برای هند وپاسیفیک و همچنین تکرار این امر که آمریکا در مبارزه با تروریسم دوش بدوش هند قرار دارد، ملاقات نموده.

بدنبال حملۀ پولواما توسط جیش محمد وابسته به پاکستان، بولتن و وزیر امورخارجه آمریکا مایک پومپئو بعنوان بزرگترین حامیان روابط هند وآمریکا ظهور نموده اند.