استرالیا هند را با ۳۵ دو شکست داده سری مسابقه را با ۳ بر ۲ برده است.

استرالیا در روزچهارشنبه هند را در مسابقه نهایی کریکت بین المللی یک روزه دراستادیوم فیروزشاه کوتلا در دهلی برای ازآن خود ساختن  سری پنج مسابقه با ۳ بر ۲ شکست داده است.

تیم میزبان با دنبال نمودن هدف ۲۷۳ دو در ۵۰ اوور معینه فقط توانست ۲۳۷ دو را بدست بیارود. نایب کاپیتان هند روهیت شارما در مسابقه کریکت بین المللی یک روزه هشت هزار دو را بتکمیل رسانده است.