چین باردیگر اقدام سازمان ملل برای قدغن بر اظهر را مسدود ساخته است

نویسنده: اشوک هاندو

مترجم: دکتراحمدعلی

چین برای چهارمین بار متوالی در راه نامزد کردن مسعود اظهر رئیس گروه تروریستی جیش محمد دارای اساس در پاکستان بعنوان یک تروریست نامزد سازمان ملل حایل گردیده. گروه تروریستی جیش محمد مسئول حملات تروریستی پولواما در ایالت جامو وکشمیر هند می باشد که بیش از چهل نفر از سربازان هندی را به هلاکت رسانیده و منتج به کاهش جدید در پیوندهای هند وپاکستان گردیده. اقدام برای ممنوع قراردادن مسعود اظهر از سوی ایالات متحده، بریتانیا وفرانسه بعمل آورده شده. دهلی نو برسر اقدام اظهار مایوسی ونومیدی نمود.

چین درحقیقت هم پیمان و خیرخواه صمیمی پاکستان می باشد. تحلیل و تجزیه گران باور می کنند که بیجینگ از این بابت نگران است که اگر آن کشور برای قدغن بر اظهر با جامعه جهانی همکاری نمود؛ درآن صورت ممکن است آن دچار مسایل درباره پروژه راهرو اقتصادی جاه طلبانه چین وپاکستانش بشود و این نیز ممکن است که گروه تروریستی جیش محمد به تشدید نمودن شورشگرایی در استان زنجیانگ ناآرام اکثریت مسلمانان چین کمک نماید.

اسلام اباد راجع به گروه تروریستی جیش محمد دو رویی را اتخاذ می نموده است. تناقض مابین دولت غیرنظامی و ارتش پاکستان بزودی بعد از حملات هوایی پیش گیرانه غیرنظامی هند آشکار گردیده. سرلشکر آصف غفور سخنگوی ارتش پاکستان گفته بود که گروه جیش محمد درپاکستان وجود ندارد.

این بیانیه محض روزها بعد از اعتراف اولین بار این حقیقت امر توسط وزیر امورخارجه پاکستان شاه محمود قریشی که رئیس جیش محمد مسعود اظهر درپاکستان حضور دارد ودولت پاکستان با او در تماس است، بعمل آمده. آقای قریشی به حدی اظهار داشته که مسعود اظهر مبتلای مرض شدید است و بحالتی نیست که از منزلش بیرون بیاید. نخست وزیر پاکستان عمران خان بزودی بعد از تهاجم تروریستی پولواما برای بازرسی دست داشتن گروه جیش محمد دراین تهاجم پیشنهاد نموده بود درصورتیکه دهلی نو “شهادت قابل عمل” را فراهم نماید. این پیشنهاد محض برای گمراه نمودن نظریه عمومی  چند بار تکرار شده. اما اسلام آباد از بعمل آوری اقدام علیه گروه تروریستی جیش محمد حتی بعد ازاین که آن مسئولیت تهاجم شنیع در پولواما را بعهده گرفته، انکار ورزید. این درهمین پس منظر است که ارتش پاکستان حتی در ابراز نمودن این که آن گروه تروریستی در پاکستان وجود ندارد، دریغ نکرده.

این واقعیتی است که جیش محمد یک دارایی پاکستان است. ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهور اسبق پاکستان اخیراً اظهار داشته است که جیش محمد دارای اساس درپاکستان است و از آن برای براه اندازی حملاتی درهند استفاده شده است. او گفت که این گروه تروریستی نیز دو سوء قصد ناموفق به جانش نموده. این ادعای دولت پاکستان که اقدام علیه گروه‌های تروریستی تحت برنامه اقدام ملی و بعلت تعهداتش به نیروضربتی اقدام پولی بعمل آورده می شود، این چیزی به جز گمراه سازی نظریه جهان نیست. این ازاین حقیقت امر هویدا است که باوجود بعهده گرفتن مسئولیت تهاجم پولواما توسط گروه تروریستی جیش محمد، پاکستان از پذیرفتن این امر انکار می ورزد که این گروه مسئول آن حملات بوده.

این حقیقت است که پاکستان هیچ وقت در بعمل آوری اقدام محکم علیه گروه‌های تروریستی جدی نبوده است. آن کشور بعد از حملات بیست وششم نوامبر در مومبای از پذیرفتن این واقعیتی انکار نموده که اجمل قصاب تنها تروریست زنده مانده ازگروه ده تروریست که توسط هند دستگیر نموده شده و بدنبال محاکمه اش به دار کشیده شد، یک تبع پاکستانی بوده. اما هنگامیکه رسانه‌های گروه جهانی این امر را باثبات رسانیده که او واقعاً یک تبع پاکستانی بود، پاکستان مجبور به پذیرفتن این صداقت فاحش گردید.

دهلی نو همیشه قضیه تروریسم فرامرزی را در سازمان ملل مطرح می نموده است تا وقتیکه کشورهای برجسته پیام محکم را ارسال نکنند، هیچ چیزی در سیاست پاکستان تغییر نخواهد یافت. چین بعنوان یک عضو دایمی مسئول شورای امنیت سازمان ملل بایستی نقش مسئولانه بیشتری را درمبارزه علیه بلای جهانی تروریسم ایفا نماید. این متوقع بود چون چین یک امضا کننده به آن قطعنامه سازمان ملل است که تهاجم تروریستی پولواما را شدیداً مورد نکوهش قرار داده و ممکن است با پنج عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با ممنوع قراردادن مسعود اظهر همکاری نماید. اما آن کشور برای حمایت از اسلام آباد در این راه مانعی را ایجاد می کند.

درعین حال هند ابراز نموده است که این کشور از هر محل استفاده خواهد نمود برای تضمین این که تروریستهای مرتکب حملات شنیع بر شهروندان هند به کیفر رسانده شوند.