تیم دهلی کاپیتالس تیم سن رائزرس حیدرآباد را درمسابقه کریکت آی پی ال در حیدرآباد با ۳۹ دو شکست داد.

درمسابقه کریکت آی پی ال تیم دهلی کاپیتالس تیم سن رائزرس حیدرآباد را دیشب در حیدرآباد با ۳۹ دو شکست داد تا بتواند به دومین درجه در جدول پوائنت‌ها پس از چنای سوپرکینگس دست یابد. قبلاً در روزچنای کلکتا نایت را برای کسب هفتمین پیروزی شان درهشت مسابقه و تقویت موقعیت شان درصدر جدول با پنج ویکت شکست داد.