رای گیری مجدد در چهارمرکز اخذ آرا درحوزه انتخابات پارلمانی نکسلی زده گره چیراولی و چیمور در ایالت ماهاراشترای هند امروز برگزار می گردد.

رای گیری مجدد در چهارمرکز حوزه انتخاباتی لوک سبای نکسلی زده گَره چیراولی، چیمور ماهاراشترا امروز صورت خواهد گرفت.  یک مقام کمیسیون انتخابات گفت که رای گیری در واتالی، گرادِوادا، گرادِوادا، پوسوسوتی، گرادِوادا، وانگه توری در ساعت هفت صبح امروز آغاز خواهد شد و تا ساعت سه بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. گره چیراولی چیمور از جمله هفت حوزه انتخاباتی لوک سبا در ماهاراشترا بوده که درآن رای گیری در اولین مرحله انتخابات در روز پنجشنبه صورت گرفته بود. هنگامیکه دسته رای گیری بازمی گشت یک رویا رویی مابین نیروهای امنیتی و نکسلی‌ها در گره چیراولی بوقوع پیوست. این بخش در روز رای گیری شاهد انفجارهای مین زمینی در دوجای دیگر نیز شده.